Bảng giá dịch vụ

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của hệ thống.

Free

Miễn phí

15 ngày
 • Quản lý sản phẩm, danh mục, thuộc tính...
 • In mã vạch sản phẩm
 • Quản lý in bếp ,hóa đơn
 • Cài đặt và phân quyền
 • Bán tại cửa hàng
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Khuyến mãi- chiết khấu
 • Tích điểm
 • Quản lý công nợ
 • 30 báo cáo tổng hợp
 • Không giới hạn chi nhánh - cửa hàng
Dùng thử
Pro

2,500,000đ

1 năm
 • Quản lý sản phẩm, danh mục, thuộc tính...
 • In mã vạch sản phẩm
 • Quản lý in bếp ,hóa đơn
 • Cài đặt và phân quyền
 • Bán tại cửa hàng
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Khuyến mãi- chiết khấu
 • Tích điểm
 • Quản lý công nợ
 • 30 báo cáo tổng hợp
 • Không giới hạn chi nhánh - cửa hàng
Đăng ký
Enterprise

15,000,000đ

Vĩnh viễn
 • Quản lý sản phẩm, danh mục, thuộc tính...
 • In mã vạch sản phẩm
 • Quản lý in bếp ,hóa đơn
 • Cài đặt và phân quyền
 • Bán tại cửa hàng
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Khuyến mãi- chiết khấu
 • Tích điểm
 • Quản lý công nợ
 • 30 báo cáo tổng hợp
 • Không giới hạn chi nhánh - cửa hàng
Liên hệ